Πάνος Κούτρας, Ρένος Χαραλαµπίδης, Ζακλίν Λέντζου, Χρήστος Δήµας. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου έχει επιτέλους τα χρήµατα για να δώσει το «πράσινο φως» σε σχέδια ταινιών σκηνοθετών που περιµένουν χρηµατοδότηση εδώ και πολύ καιρό -έως και 24 µήνες- όπως ανακοινώθηκε χθες.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης σχεδίων κινηµατογραφικών έργων ανέρχεται στα 1.766.000€ και αφορά σε 16 σχέδια (10 για τη χρηµατοδότηση παραγωγής και έξι για τη χρηµατοδότηση επανασυγγραφής σεναρίου) στο «Βασικό Πρόγραµµα Παραγωγής Κινηµατογραφικών Εργων» (1.566.000€), ένα σχέδιο στο «Πρόγραµµα Παραγωγής Κινηµατογραφικών Έργων για Παιδιά και Εφήβους» (150.000€) και ένα σχέδιο στο «Πρόγραµµα Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα µε µειοψηφική συµµετοχή Ελληνα συµπαραγωγού» (50.000€).

Οι προεγκρίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόσφατης Εγκρισης Ενταξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2019 του έργου «Επιχορήγηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου για την Ενίσχυση της Παραγωγής Κινηµατογραφικών Εργων και την ανάπτυξη της εθνικής κινηµατογραφίας» συνολικού ποσού 4.000.000€ σε βάθος τετραετίας (2019-2022). Υλοποιείται έτσι µια βασική επιδίωξη των επαγγελµατιών του χώρου, την οποία έθεσαν ως επιτακτική ανάγκη στη συνάντησή τους στα τέλη Μαΐου µε την υπουργό Πολιτισµού, αντιµέτωποι τότε µε το πάγωµα της χρηµατοδοτικής διαδικασίας.

Η διεύρυνση των χρηµατοδοτικών πόρων του Κέντρου Κινηµατογράφου µε την ένταξή του στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για την παραγωγή ελληνικών κινηµατογραφικών έργων θα διευκολύνει τη λειτουργία του µετά την κατάργηση του ειδικού φόρου επί του κινηµατογραφικού εισιτηρίου (βασικού χρηµατοδοτικού του πόρου έως και το καλοκαίρι του 2015), ενώ στόχος είναι η αύξηση της συγκεκριµένης επιχορήγησης στο µέλλον. Στο Βασικό Πρόγραµµα Παραγωγής κινηµατογραφικών έργων εξετάστηκαν 24 σχέδια ταινιών, κατατεθειµένα κατά την περίοδο 01/02/17 – 31/01/18 (συγχώνευση 4 περιόδων υποβολής προτάσεων), από τα οποία προεγκρίθηκαν τα εξής:«Ντόντο» του Πάνου Κούτρα (250.000€), «Θολός βυθός» της Ελένης Αλεξανδράκη (150.000€), «Αγία Εµυ» της Αρασέλης Λαιµού (125.000€), «Σελήνη, 66 ερωτήσεις» της Ζακλίν Λέντζου (170.000€), «Βγαίνουν µέσα απ’ τη Μάργκο» του Αλέξανδρου Βούλγαρη (145.000€), «Πορσελάνινες κούκλες της ∆ρέσδης» (160.000€), «Μνηµοσύνη» του Χρήστου ∆ήµα (170.000€), «Ο Πέτρος και ο λύκος» του Θανάση Νεοφώτιστου (150.000€), «Friendly Fire» της Δάφνης Χαριζάνη (10.000€), «18» του Βασίλη ∆ούβλη (100.000€).

Παράλληλα, εγκρίθηκε το ποσό των 6.000€ για κάθε επανασυγγραφή σεναρίου των ακόλουθων σχεδίων: «Μια ασυνήθιστη ελληνική κηδεία στα Καρπάθια» του Γρηγόρη Καραντινάκη, «Graffiti ιστορίες» του Αντώνη Κόκκινου, «Invisible Wizards vs Redcrows» του Νικόλαου Βεργίτση, «Νυχτερινός εκφωνητής» του Ρένου Χαραλαµπίδη, «Η οµορφιά στα γόνατά µου» του Γιώργου Γκικαπέππα και «Η γυναίκα µε το όπλο» του Γιώργου Σερβετά.

Τέλος, αποφασίστηκε η χορήγηση προέγκρισης χρηµατοδότησης για το σχέδιο «Do Not Hesitate» (50.000€) του Shariff Korver, που εντάσσεται στο Πρόγραµµα Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα µε µειοψηφική συµµετοχή Ελληνα συµπαραγωγού, καθώς και για το «Η οµάδα του Πελέ» του Μάριου Καραµάνη (150.000€), που εντάσσεται στο Πρόγραµµα Παραγωγής Κινηµατογραφικών Εργων για Παιδιά και Εφήβους

ΠΗΓΗ
Leave a comment