Στο σημερινό μάθημα Μοντάζ στο Adobe Premiere κάνουμε μια βασική εισάγωγη στο Animation με χρήση Keyframes.
Leave a comment