Μάθημα Μοντάζ Νο3 – Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τις βασικές Χρωματικές Διορθώσεις που μπορούμε να κάνουμε στα βίντεο μας στο Adobe Premiere.
Leave a comment