Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να βάλουμε έυκολα υπότιτλους στα βίντεό μας στο Adobe Premiere.
Leave a comment