Στο σημερινό μάθημα μοντάζ θα δούμε πως μπορούμε να διορθώσουμε τα κουνημένα βίντεο με το Warp Stabiizer του Adobe Premiere.
Leave a comment