Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ ΑΕ, σε συνεργασία με τα κινηματογραφικά στούντιο Nu Boyana και το κέντρο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης Nu Boyana/FilmForge, εγκαινιάζει από τo φθινόπωρο 2019 πρόγραμμα τρίμηνης έμμισθης μαθητείας Ελλήνων πολιτών στην κινηματογραφική παραγωγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των Nu Boyana Studios στη Βουλγαρία (Σόφια).

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικών δεξιοτήτων στην κινηματογραφική παραγωγή σε συνθήκες οργανωμένων στούντιο σύγχρονων προδιαγραφών.

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν Έλληνες πολίτες ηλικίας 18 έως 30 ετών που επιθυμούν να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες στην κινηματογραφική παραγωγή.

Για το έτος 2019 και το φθινοπωρινό τρίμηνο (2 Σεπτεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2019) θα επιδοτηθεί η μαθητεία έως και δεκαπέντε (15) ατόμων από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το ΕΚΟΜΕ καλύπτει μέρος των εξόδων διαμονής και σίτισης των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι κατά το διάστημα της τρίμηνης μαθητείας τους θα λαμβάνουν και μηνιαία αποζημίωση, το ακριβές ποσό της οποίας θα περιλαμβάνεται στο συμφωνητικό που θα υπογράψουν με τα κινηματογραφικά στούντιο Nu Boyana/FilmForge κατά την έναρξη του προγράμματος μαθητείας.

Η συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ ΑΕ, με τα κινηματογραφικά στούντιο Nu Boyana/FilmForge πραγματοποιείται στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων του ΕΚΟΜΕ ΑΕ για την υλοποίηση του στρατηγικού του προγράμματος, που συνδέει την εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών στον οπτικοακουστικό κλάδο με την ενίσχυση της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΕΚΟΜΕ, στη ηλεκτρονική διεύθυνση educate@ekome.media.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και την 24η Ιουνίου 2019 και ώρα 11.59 μμ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο +30 214 4022 523.

Βρείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Leave a comment