Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως ο ίδιος ο κινηματογράφος είναι μια ψευδαίσθηση. Μια αναγκαστική ψευδαίσθηση μέσα από την οποία ο μηχανισμος του μοντάζ πιστοποιεί τη δύναμή του. Είναι πια κοινή παραδοχή πως το μοντάζ αποτελεί θεμέλιο της τέχνης του κινηματογράφου και ο Κουλεσόφ υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα αυτό.
Leave a comment