Στο σημερινό Μάθημα Μοντάζ θα δούμε πως; μπορεί να γίνει το σβήσιμο πολλαπλών κενών στο Adobe Premiere εύκολα και γρήγορα!

Σε νεότερες εκδόσεις οπως CC2019 αν δεν υπάρχει κλιπ ή ήχος πάνω και κάτω από τα κενά μπορούμε να τα σβήσουμε με το Close Gap. Επιλέγουμε τα κλιπ που έχουν τα κενά και πατάμε στο Sequence – Close Gap.
Leave a comment