Σχεδόν όλοι γνωρίζουν ότι το Netflix έχει μια λίστα με «εγκεκριμένες κάμερες» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λήψη των Originals του 4K. Ωστόσο υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για Μη Εγκεκριμένες κάμερες. Το Netflix έχει δημοσιεύσει τις απαιτήσεις, τα καλύτερα σημεία και τις γενικές οδηγίες για αυτές τις κάμερες (συμπεριλαμβανομένου του iPhone), ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για τη λήψη των Originals του 4K.

Δείτε τα παρακάτω.

Μη εγκεκριμένες κάμερες που μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψεις για το Netflix: Phantom Flex 4K, GoPro HERO, iPhone 12 Pro, and DJI Zenmuse X7.

Το Netflix γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ιδανική κάμερα για μια συγκεκριμένη λήψη μπορεί να μην βρίσκεται στην εγκεκριμένη λίστα του. Στην πραγματικότητα, η λίστα με τις εγκεκριμένες κάμερες είναι λίγο πολύ περιορισμένη και δεν περιλαμβάνει πολλές καλές κάμερες. Για παράδειγμα, εξαιρετικές κάμερες με φιλμ δεν περιλαμβάνονται. Υπάρχουν παραγωγές που γυρίστηκαν χρησιμοποιώντας film, όπως το Don’t Look Up. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται εξειδικευμένες κάμερες (για παράδειγμα κάμερες ultra-high-speed), καθώς και κάμερες δράσης (action cameras), ακόμη και κινητά τηλέφωνα.

Όλες αυτές οι φωτογραφικές συσκευές χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στις παραγωγές του Netflix ως B-cam, C-cam και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, το Netflix δηλώνει: «Όταν δουλεύετε με μια μη εγκεκριμένη κάμερα, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα λήψης…συμβουλευτείτε τον Post Manager του Netflix και πραγματοποιήστε δοκιμές για να επαληθεύσετε τη συμβατότητα με την κύρια κάμερα και τη ροή εργασίας σας». Ως εκ τούτου, η μη εγκεκριμένη κάμερα πρέπει να συγχωνευθεί και να ταιριάξει με την κύρια κάμερα, η οποία πρέπει να είναι «Εγκεκριμένη από το Netflix»

Παράγοντες / εμπειρικοί κανόνες

Το Netflix ορίζει τις βασικές ρυθμίσεις για βέλτιστη ποιότητα εικόνας για μη εγκεκριμένες κάμερες. Ακολουθούν οι κύριοι παράγοντες/ εμπειρικοί κανόνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1. Ανάλυση (Resolution): Λήψη με την υψηλότερη δυνατή ανάλυση — Σε οποιοδήποτε μη εγκεκριμένο σύστημα κάμερας θα πρέπει να χρησιμοποιείται η υψηλότερη διαθέσιμη ανάλυση.

2. Μορφή επανακωδικοποίησης (Recoding format): Υψηλότερη δυνατή ποιότητα — Προτιμάται το RAW. Κατά την εγγραφή συμπιεσμένων μορφών, επιλέξτε το υψηλότερο βάθος bit και το χαμηλότερο διαθέσιμο ρυθμό συμπίεσης. Μορφές RAW εγκεκριμένες από το Netflix – R3D, CinemaDNG, ARRIRAW, Canon Cinema RAW Light, Sony-X-OCN. Για συμπιεσμένα: XAVC, ProRes, DNx, h.264.HEVC και άλλα. Όπως μπορείτε να δείτε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν όλες οι μορφές.

3. Χρώμα: Χρησιμοποιήστε τον «εγγενή χρωματικό χώρο» (native color space) όπως ορίζεται από το Netflix. Χρωματικός χώρος – Sony S-Log3, ARRI LogC, GoPro ProTune Flat, REDWideGamutRGB, Panasonic V-Gamut κ.λπ. Το Rec.709 δεν επιτρέπεται για λήψεις (μπορεί να επιτραπεί για παρακολούθηση).

4. Κάρτα κάμερας: Το Netflix συνιστά τη χρήση μόνο εγκεκριμένων μέσων (κάρτα μνήμης που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή).

5. Ονομασία αρχείων: Το ζήτημα είναι λίγο περίπλοκο. Το Netflix αναφέρει ότι οι μη εγκεκριμένες κάμερες ενδέχεται να χρησιμοποιούν μη τυπική ονομασία ή ενδέχεται να μην επιτρέπουν τη χειροκίνητη ρύθμιση παραμέτρων της ονομασίας αρχείων που μπορεί να οδηγήσει σε επικάλυψη (overlapping) ονομάτων αρχείων με αποτέλεσμα προβλήματα κατά τη συμμόρφωση. Σε αυτήν την περίπτωση, το Netflix σάς συμβουλεύει να απευθυνθείτε στον Post Manager του Netflix για περαιτέρω καθοδήγηση.

Συχνά χρησιμοποιούμενες Μη Εγκεκριμένες κάμερες

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα μη εγκεκριμένων καμερών που χρησιμοποιούνται συνήθως σε παραγωγές Netflix, καθώς και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τους (όπως ορίζονται από το Netflix).

Γενικές Οδηγίες

Iphone

 • Πριν από την κινηματογράφηση, είναι πάντα μια καλή ιδέα να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιείτε ξανά τη συσκευή σας. Αυτό θα διαγράψει την κρυφή μνήμη ram και θα τερματίσει τυχόν ανοιχτές εφαρμογές.
 • Ρυθμίστε τη συσκευή σας στη λειτουργία πτήσης (Airplane mode) για να αποφύγετε κλήσεις/παρεμβολές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
 • Τραβήξτε σε λειτουργία τοπίου/οριζόντιου προσανατολισμού (Landscape mode) με το τηλέφωνό σας σας σε οριζόντια θέση.
 • Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται παράλληλα στη συσκευή σας για σταθερή απόδοση.
 • Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε σταθεροποιητή ή τρίποδο κατά τη λήψη για να αποφύγετε το φαινόμενο rolling shutter και τις παραμορφώσεις αντικειμένων (skew artifacts).
 • Η μπροστινή κάμερα σε συσκευές χαμηλότερες από το iPhone 5 είναι χαμηλής ανάλυσης και δεν μπορεί να ελέγξει την εστίαση/έκθεση. Δεν συνιστάται η χρήση συσκευών παλαιότερης γενιάς.
 • Η πίσω κάμερα στις περισσότερες συσκευές παρέχει την υψηλότερη ποιότητα εικόνας και συνιστάται.
 • Χρησιμοποιήστε αναστροφή εικόνας (image flip) 35 mm κατά την προσάρτηση παραδοσιακών φωτογραφικών/κινηματογραφικών φακών μέσω προσαρμογέα DOF.
 • Στην προεπιλογή TimeLapse, αφήστε επιπλέον χρόνο για τη φόρτωση της εικόνας κατά τη ρύθμιση της εστίασης και της έκθεσης (Focus & Exposure).
 • Ελέγξτε τη συμπίεση ήχου (Audio Compression) και εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές βεβαιωθείτε ότι είναι συγχρονισμένες (ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας 44,1 khz ή 48000 khz)
 • Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικά μικρόφωνα για τη λήψη ήχου, ανοίξτε την εφαρμογή FiLMiC Pro πριν συνδέσετε τα εξωτερικά μικρόφωνα στην κινητή συσκευή σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φορτισμένη. Όταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής σας φτάσει το 20%, η εγγραφή θα σταματήσει αυτόματα και θα πρέπει να επανεκκινηθεί.
 • Παρόλο που υπάρχει επιλέξιμος ρυθμός καρέ, οι εγγραφές από αυτήν τη συσκευή/εφαρμογή θα είναι μεταβλητός ρυθμός καρέ. Αυτό σημαίνει ότι το αρχείο που θα προκύψει από την κάμερα πιθανότατα θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα αρχείο mezzanine και ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες πρόσθετες σκέψεις συγχρονισμού ήχου.

DJI Zenmuse X7

 • Λόγω των πιθανών προκλήσεων διοχέτευσης (pipeline) με το CinemaDNG και το ProRes RAW, σας συνιστούμε να συγχρονίζετε με τις κατάλληλες ομάδες για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας διοχέτευσης. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε προτείνει τη χρήση του ProRes 4444 XQ αντί του CinemaDNG (DGamut/Linear) για ενσωμάτωση σε DGamut/DLog. Αυτό γίνεται για να απλοποιηθεί η διαδικασία και να αποφευχθούν τα ποικίλα αποτελέσματα κατά την αποψηφιδοποίηση (debayering) ή η ανάγκη δημιουργίας νέων αρχείων mezzanine.

GoPro HERO9

 • Αρχικά πρέπει να επιλεχθεί μια προεπιλογή, για παράδειγμα Cinematic. Αυτή η προεπιλογή μπορεί στη συνέχεια να τροποποιηθεί με τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
 • Για βέλτιστη ποιότητα, delensing/ψηφιακή σταθεροποίηση θα πρέπει να εκτελείται μετά την παραγωγή χρησιμοποιώντας πιο εξελιγμένους αλγόριθμους μεταεπεξεργασίας έναντι λειτουργιών που βασίζονται στο hardware, που περιορίζονται από την ανάγκη για απόδοση σε πραγματικό χρόνο. Το ReelSteady Go της GoPro εκτελεί μετασταθεροποίηση με τη χρήση μεταδεδομένων (metadata) προσανατολισμού κάμερας.
 • Λόγω της λήψης 8-bit, ορισμένες παραγωγές προτιμούν να χρησιμοποιούν GoPro Color. Αυτό θα ανταποκρινόταν στις τεχνικές προσδοκίες του Netflix και θα πρέπει να αξιολογηθεί από την παραγωγή του εκάστοτε έργου.

Phantom Flex 4K

 • Συνιστούμε να ορίσετε τη βάση TC στο Project TC (π.χ. 23.976, 24, 25), εκτός εάν έχετε συγκεκριμένο λόγο να μην το κάνετε και έχετε δοκιμάσει τις επιπτώσεις της ροής εργασιών σε ολόκληρη τη ροή εργασίας.
 • Τα εγγεγραμμένα αρχεία από αυτήν την κάμερα θα έχουν πολλαπλά κομμάτια Timecode στα μεταδεδομένα. Διάφορα εργαλεία ανάρτησης (Post Tools) παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά κατά την ανάγνωση αυτών των κομματιών χρονικού κωδικού (timecode), γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης. Συνιστούμε να συζητείται και να επικυρώνεται μια ροή εργασιών εκτός σύνδεσης μέσω συμμόρφωσης ανά έργο.

 

Παρόλο που το Netflix δοκιμάζει σχολαστικά νέες κάμερες για να συμπεριληφθούν στη λίστα «Εγκεκριμένες από το Netflix», υπάρχουν πολλές κάμερες υψηλής ποιότητας οι οποίες δεν περιλαμβάνονται. Πολλά έργα του Netflix γυρίστηκαν με μη εγκεκριμένες κάμερες. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα ενός τέτοιου έργου είναι το «Dont Look Up» που γυρίστηκε με film (ARRICAM και Aaton) και η εικόνα στο streaming παραμένει εξαιρετική. Όσο για τις άλλες κάμερες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα, οι παραπάνω οδηγίες μπορούν να ρίξουν φως στις απαιτήσεις λήψης εικόνων του Netflix. Βασικά, χρησιμοποιήστε raw, κάντε λήψη log για την υψηλότερη δυνατή ανάλυση για μέγιστη χρήση του αισθητήρα. Σε γενικές γραμμές, η λίστα με τις «Εγκεκριμένες κάμερες από το Netflix» χρησιμοποιείται ως σύμβολο για τους κατασκευαστές φωτογραφικών μηχανών που τη χρησιμοποιούν ως μέσο μάρκετινγκ. Ωστόσο, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι ακόμη και ένα iPhone μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη για το Netflix, παρόλο που το 90% του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του τελικού έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί σε εγκεκριμένες κάμερες.

.

 
Leave a comment